Home

Et lobbyregister vil fremheve transperens i kulturlivet

nto – norsk teater- og orkesterforening kunne vært tjent med et maktsentrum preget av større mangfold og integritet. Habilitets-problemene formelig tårner seg opp. Tidligere har foreningen vært leder for ansettende statlige institusjonsteater, men nå er de ikke ansettende halv-offentlige friscenene inne i varmen, som bit og bbt, og kan sies å forsøksvis ha tatt over kontoret, bokstavelig talt. Er det bare til det beste – for frilanserne de er satt til å serve, eller vil det forsøksvis kunne kompromisse en nødvendig solidaritet for det profesjonelle fagmiljøet som helhet?

::::::::

Problematisk rent habilitetsmessig

I Norsk teater- og orkesterforening er en av to spesialrådgivere, Silje Thingstad, gift med styremedlem Kristian Seltun, teatersjef ved Trøndelag Teater.

I tillegg er medlemsteateret Black Box Teaters teatersjef Anne S. Birkeland gift med medlemsteateret  BIT Teatergarasjens sjef, Sven Å. Birkeland.

Den andre spesialrådgiveren, Marianne Dyrnes Vallat, er tidligere venninne med Thingstad. Dyrnes Vallat var tidligere administrativt ansatt ved Black Box Teater, under Seltun da han var leder der.

 

Interessekonflikt

Dette er noen av interesse-konfliktene som kan bidra til å skape dissonans i deler av teater-Norge, ved at viktige avgjørelser skal gjennomføres, og trender endres.

Det kan eksempelvis danne grunnlag for interferens mht lønnsforhandlinger, som vil ha en direkte impakt overfor en husstands økonomi.

Det kan også handle om friteaternes tendens til å fast ansette ikke-kunstnerisk personell og administrasjon, men utelate ansettelser og lønnsgoder til selve kunstnerne i teaterhusenes produksjoner. Det er et tankekors. Det har med kunstnernes levekår å gjøre, og er et særdeles viktig aspekt i kunstverdenen av i dag, som før.

 

Arbeidsgiver vs fri scenekunst

nto som deler lokaler med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og tidligere med frilanskunstner interesse-foreningen DTS, er inne på ledersiden i prosjekter som skuda, Hedda-prisen, m.m. Det er et dilemma, mht habilitet og diversitets-hensyn.

Hvordan vil en enkelt nto-relatert forventes å kunne forholde seg til sitt habilitets-ansvar, når ikke organsisasjonens habilitets-forståelse og praksis fra ledelsens side er adekvat?

Det er helt opplagt at denne type informasjon om bindinger og habilitets-utfordringer vil organisasjonen kunne tjene på å annonsere på sine hjemmesider, for å oppnå og bevare tillit i det teaterfaglige miljøet, for fremtiden.

Kunstbevegelsen kommer med mer.

 

Litteratur:

http://www.nto.no/Om-NTO/Medlemmer-i-NTO

http://www.nto.no/Om-NTO/Var-virksomhet

http://www.nto.no/Om-NTO/NTOs-styre

http://www.nto.no/Om-NTO/Kontakt-oss

 

 

 

 

Reklamer
Kommentarer er skrudd av for nto – en liten familie?