Home

Darwins evolusjonsteori vs kreasjonismen

Darwins teori «The theory of evolution» er stadig aktuell ved å være oppe til diskusjon.

Hans teorier er stadig diskuterbare, det er spennende, rent vitenskapelig.

 

Litteratur:

http://www.dagsavisen.no/verden/norge-har-flere-anti-darwinister-1.989345

Advertisements
Comments Off on Kreasjonismen større i Norge enn ellers i Norden?