Home

Fremtidens generasjoner vil behøve hav-vitenskap

Står det ene i veien for det andre?

Kritisk tenkning i undervisnings-sammenheng er viktig, konsensus desto mer relevant; Hva det skal tenkes kritisk om, kan være det store spørsmålet.

Oppdatert hav-vitenskap kan være et av områdene som må inn på pensumlistene, av praktiske hensyn – for hva om fremtidens generasjoner blir offer for store klima-endringer uten å ha mottatt den nødvendige teoretiske kunnskap om dette i forkant, det er en risiko det ikke er verdt å ta.

 

Klima-pensum som den del av kunstvitenskapen

Klimaforandringer vil også prege forutsetningene for kunstens elevering i fremtiden. Klima for kunstkreasjon er en fremtid man kan se for seg, ren ønsketenkning? 97% av forskerne kan vise seg å være enig om hvilke utfordringer verden står overfor klima-messig.

Hvordan avspeiles dette i all verdens curricula, inkludert på kunsthøgskolene? Hva med en modul med tema «Kunst i fremtiden – bærekraftig kunst i et perspektiv av klima-endring»?

Dette av både filosofisk, praktisk og rene nytte-årsaker, for hvordan eroderer klima-påvirket økning av vannmassene de store kulturbyggene langs vannkanten, som eksempel. Hvor hele samlinger av nasjonal kulturarv foreløpig ligger samlet.

For et fremtidig kunst-miljø.

tbc

 

Litteratur:

http://www.dw.com/en/imagine-americas-next-generation-are-climate-deniers/a-38482126

Advertisements
Comments Off on Fra kreasjonisme til hav-vitenskap?