Home

Finansiell statistikk over mottakere som overholder tariff

Det viser seg at ikke bare scenekunstnere, men også filmkunstnere har det hardt.

Fagforbund opererer kun med veiledende og ikke forpliktende forskrifter, så arbeidsmiljøloven er det mange i kunstsektoren som ikke tar hensyn til.

Det er en praksis som sprer seg fra dans, til film og andre felt innen kunstsektoren.

Det kunne vært fint dersom de statlige fonds påser at alle kunstnere og enheter som mottar større årlig statsstøtte overholder tariff og arbeidsmiljøloven, men til det er sjelden bevilgningene til det frie scenekunstmarkedet store nok.

Eksisterer det finansiell rapportering som viser at samtlige fondsmottakere holder tariff? Det viser seg at selv om man budsjetterer med det, klager ofte underleverandører over at man ikke mottar dette, da støttesummen ofte er mindre enn søknadssum, til de fleste ulike konstellasjoner og grupper som får utbetalt støtte. Man godtar så en bestemt lønn, men den er ikke alltid i tråd med tariff.

Dette er også en oppgave for fondene, Kunstbevegelsen etterlyser en oversikt over dette.

Flere underleverandører er av den oppfatning at tariff sjelden overholdes som jevn praksis i det frie, statsstøttede kunstsegmentet.

De fleste er mer opptatt av at filmen eller forestillingen ferdigstilles, enn at tariff overholdes.

Kun ved innkjøp og statlig turné-finansiering kan dagsatser kreves og oppretteholdes, tilsier en erfaring fra feltet.

Litteratur: 

https://www.nrk.no/kultur/mener-norsk-filmbransje-sliter-ut-filmarbeidere-1.13402248

Reklamer
Kommentarer er skrudd av for Kunstneryrket er økonomisk krevende og oftest ulønnsomt