Home

Forandrede tider

gjør at middelklassens nye sårbarhet mht velferd må re-forhandles

Nyere forskning tilsier at en økt andel middelklasse-barn tendensiøst nå utgjør en større velferds-behøvende søkermasse av velferdsgoder, men at det gamle systemet i økende grad viser seg uegnet for å ivareta denne søkermassen, som nå melder seg under nordiske forhold.

Det gjør det betimelig å inkludere denne gruppen i en mer tilrettelagt standardisert velferdsmodell, for slik bedre å kunne ivareta og beholde nivået oppe på det nordiske velferdssamfunnet som sådan.

«Med de seneste års reformer, er der skabt strukturer, hvor selv små problemer kan blive til en lavine af dårligdom. Og vi har formentlig kun set toppen af isbjerget. Man er med andre ord ved at skabe et samfund, hvor det bliver let at falde og rigtig svært at rejse sig igen»

– Sitat, Politiken

 

Litteratur: 

http://politiken.dk/debat/art5835623/Nu-falder-middelklassens-børn-også-igennem

 

Kommentarer er skrudd av for En velferd som også inkluderer middelklassen