Home

Weeekendlektyre

Det er trist at ikke alle kunstnere i hele verden har det like godt som i Norge. I den forbindelse settes det her søkelys på et annet fenomen, hvordan lønnes de norske kunstnerne som har lang utenrikserfaring? Får de automatisk være en del av den norske lønnsveksten? Eller blir de behandlet som stadig ny-etablerte? Hvorfor/ hvorfor ikke?

Litteratur: 

https://kunstbevegelsen.wordpress.com/2014/04/14/frilansere-som-internasjonalt/

Reklamer
Kommentarer er skrudd av for Norsk betaling for utenlands-turnerende