Home

Om vektoren og fremtiden

Jeg har hele verden foran meg sier FilosoFisk ut i luften.

En himmel full av muligheter, se.

Så sendes en pil, en vektor mot et av målene, som selvsagt kan forstyrres på sin vei av en motkraft, det hender.

Men så velger man bare et annet mål, eller en annen vei, spør TankeFugl begeistret.

tankefugl-1

tankefugl-3

filosofisk-1

Illustrasjon, tekst og idé: Monica Emilie Herstad (2011)

Advertisements
Comments Off on Dagens TankeFugl og FilosoFisk