Home

«Forgjengelighetens kunst

– Re-iscenesettelsen som gyldig tradering»

Monica Emilie Herstad´s artikkel om Marina Abramovic, MOMA, NY,
The artist is present, March – May 2010

Reklamer
Kommentarer er skrudd av for Forgjengelig-hetens kunst – Re-iscene-settelsen som gyldig tradering