Home

Kulturadministrasjonen for det nye storfylket legges til Sogn og Fjordane.

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Nytt-storfylke-pa-Vestlandet-vekker-allerede-strid-323346b.html

Advertisements
Comments Off on Vestlands-regionens kultursentrum på avveie?