Home

Kunst bevegel sen

«Felicia Forsvann»-saken fortsatt aktuell

– Har man ikke egentlig tapt hvis man ligger i krig med sitt eget barn, spurte 5-barns faren Fredrik Skavlan meget klokt i 2013.

Boken er aktuell for lesere med interesse av rettssaker i forbindelse med arve-oppgjør og privatrettslig strid, men hvorfor tilkommer et slikt traume på noen måte offentlighetens interesse?

«Det går an å leve med en stille sorg ganske lenge. Men til slutt vil den smelte. Og åpne munnen.» (…) «Jeg var 23 år da jeg forsto intellektuelt hvordan barndommen min hadde vært. Vi søsknene kunne snakke om at vi var redde, at det var noe, men vi satte aldri ord på hvorfor. Ikke da og ikke nå. Kanskje det er en måte å beskytte seg på. Kanskje dette ikke er noe man snakker om i en familie.», sitat hentet fra boken Felicia.Forsvann.

Familiært traume

Er det legitimt å presentere et dypt…

View original post 383 more words

Advertisements
Comments Off on Felicia Forsvann, privatrettslig strid i beste sendetid