Home

PROSCEN, NASJONALT KOMPETENSESENTER FOR DANS REGION VEST, OG PRODA ARRANGERER SLIPP SEMINAR MED CORNERTEATERETS SOMMER-EVENEMENT SOM VERTSKAP 16.6.16 I BERGEN

////////

 

image

Cornerteaterets Sommerfest var vertskap for arrangementet.

 

Monica Herstad´s paper at Competence center for dance, PROSCEN, SLIPP Conference, Cornerteateret 16.6.16

Monica Herstad er invitert til å holde et foredrag om: «Dansen og fremtiden –  i et post-petroleum perspektiv», som hun skriver om i en oppgave ved NTNU.

 

image.jpeg

Vibeke Flesland Havre fra Folkets Festspill

 ////////

SOMMER-SLIPP

Som åpning for Corner-teaterets årlige sommerfest, arrangerte PROSCEN og Nasjonalt kompetansesenter for dans region vest i samarbeid med PRODA, til SLIPP-seminar, til fullsatt sal.

Programmet var fylt av spennende innslag om kunstnerisk regionale og EØS-prosjekt, og et foredrag om dansens fremtid etter oljen.

Viktig nå i en tid, hvor bevisstheten om omdannelsen av et olje-basert samfunn har begynt å innta kulturlivet, kunstner kjenn din tid.

IMG_3743

I institusjonene dominerer pensjonsdebatten, mens hele det kunstneriske frilansfeltet som knapt tør vie pensjonsavtaler en tanke, grunnet manglende faste inntekter (fast lønn er også inngangsbilletten til boliglån og velferd), ender garantert som minste-pensjonister.

Er det all-right?

 

Kunstens nytteverdi i samfunnet

En studieplass ved et vanlig universitet koster under kr. 200 000 per hode.

En kunstutdannelse opp mot millionen.

Er det da greit, eller samfunnsøkonomisk tjenlig, at grunnet et stadig økende antall nyrekrutterte til feltet, uten at investering i det kunstneriske arbeidsmarkedet øker tilsvarende, ender flere kunstnere opp som helt eller delvis arbeidsledige?

 

IMG_3743 (1)

 

Garantert minstelønn i en yrkesaktiv kvalitativ periode

Monica Herstad foreslår i sitt innlegg at det opprettes en garantert minstelønn for alle kunstnere i en yrkesaktiv kvalitativ periode, et statlig initiativ gitt med bakgrunn i kunstnerens minimum BA innen kunstnerisk kompetanse, og/ eller 5 års profesjonell arbeidserfaring (med referanse til tidligere krav for NODA-medlemskap), og via dokumentasjon av kunstneriske oppdrag.

Hun mener det er en trend at for mye tid av en kunstnerkarriere ofte går til å holde økonomien over et eksistens-nivå, og påpeker at samfunnet da får mindre nytte av den gode kunstutdannelsen man har investert i.

IMG_3744

 

Kunstens livssyklus

Monica Herstad minner videre om at kunstnere utdannet fra helt tilbake til 1960, fremdeles er virksomme i feltet, og at frilanskunstnere er å anse som en evig gründer.

Det vil si at en prosjektkunstner starter opp et nytt prosjekt gjennomsnittlig 3 ganger per år et helt karriereliv, slik er alle kunstnere å anse som likestilte, nyutdannede som mer etablerte.

I dette viktige perspektivet er det relevant å påpeke at en minstelønn dermed må dreie seg om en hel karrieresyklus, et helt karriereliv opp mot nå fylte 72, som er den nye pensjonsalderen, i det frie feltet.

 

Med omdannelsen som utgangspunkt 

Hun understreker viktigheten av kunstsektorens videre betydning i den store omdannelsen som samfunnet nå står overfor, som begrunnelse for hvorfor det nå fremover er viktig å investere i og ta vare på kunsten og kunstnerne, som gjør seg mer relevant enn noen gang.

Her følger Monica Herstads innlegg: Dance and future in Norway

 

Litteratur:

Kveldens hoved-innlegg: Dance and future in Norway

https://www.facebook.com/events/1736606179945455/permalink/1744138762525530

http://cornerteateret.no/cornerteaterets-sommerfest-2016/#sthash.94x9DQBA.dpbs

http://bergen-dansesenter.no/profesjonell-dansekunst/dansekunstnermote/

Utdrag fra forskningsprosjektet: omdannelse-i-dansesektoren-i-et-post-petroleum-perspektiv

«-Retorikken er at å være frilans kunstner er selvvalgt, det er frivillig, sier en.

-Men det kan man da si om samtlige arbeidssektorer, repliserer en annen av tilhørerne.

Å avfeie en kunstnertilværelse med at den er selvvalgt og dermed hjelpeløs, er  å  undergrave et helt fagfelt, en hel yrkesgruppe, det holder ikke.»

-Sitat fra diskusjoner blant tilhørerne underveis i seminaret

 

 

 

Reklame:

 

 

Reklamer
Kommentarer er skrudd av for SLIPP seminar i Bergen