Home

På lykke og fromme

Kunstbevegelsen belønner sine mange trofaste lesere med et et lykkesøk i Kunstbevegelsens kunst- og kulturliv arkiv i ny og ne, et søk som denne gang gav en verdifull opplysning.

Allerede siden 1998 viser det seg å være etablert en fast praksis om å ettergi dagpenger for arbeidsstipend, med tilbakevirkende kraft.

Som brevet her – fra 1999, ordlyd tilsier, kunstneren er ofte inntektsløs men ikke arbeidsløs i en søknadsperiode, stipend skal primært gå til kunstprosjekt.

Spennende lesning, og en praksis som gis presedens også i dag, til etterfølge.

 

Praksis siden 1998

Dette innebærer at kunstnere som mottar arbeidsstipend i en overgangsfase fra dagpenger, automatisk får eventuelt dagpengebeløp mottatt ettergitt for søknadsperioden som ofte strekker seg fra oktober året før til søknadsbevilgning i mars/ april året etter.

Det skulle bare mangle. Arbeidsstipendet er nettopp ment for å gi arbeidssøkende kunstnere en mulighet til å virke som profesjonelle kunstnere, ved å gi økonomisk rom for å gjennomføre ulike kunstprosjekt.

 

Kunstneren til gode

Et arbeidsstipend skal berede grunnen for dette, som brevet dokumenterer. Herom hersker det ingen tvil, alt annet blir synsing og unødvendig skjønning.

Et arbeidsstipend skal være et gode for kunstneren, ikke medføre en papirmølle av kafkask virrvar, eller føre vedkommende ut i ytterligere økonomisk misere, som brevet så eminent avrunder.

Signert formann Bjørn Sverre Kristensen den gang, nå holdt i hevd av Kunstnerstipend-avdelingen i kulturrådet i dialog med sysselsettings-ministeriet.

 

IMG_2459

Reklamer
Kommentarer er skrudd av for Ukens arkiv-søk