Home

Statsstøttet norsk kunst

I anledning pinsen, rydder Kunstbevegelsen i arkivet, og  kommer da over denne artikkelen som hevder at norsk filmbransje ikke lenger mottar statsttøtte.

Det er i beste fall en underdrivelse, men fremstår som en komisk, lett aparte påstand, da filmkunsten i sannhet mottar mer enn noen annen kunst-sjanger i statlig støtte.

Saken må være basert på en misforståelse, det er ingen åpenbar motsetning i det å motta statsstøtte, og samtidig behøve juridisk rådgivning i dagens kapitalistiske samfunn. Norsk film er ikke fritatt støtten, selv om de markeres i Hollywood, tvert om, de behøver den mer enn noen gang, vil mange hevde.

  • «Norsk film er ikke lenger et statsstøttet arbeidsmarkedstiltak – det er business på høyt nivå, som hevder seg i Hollywood. Det stiller krav til at det juridiske er på plass, på en helt annen måte enn før», sier Morten Andreassen til VG i 2013

Andreassen er nytilsatt kulturadvokat hos Elden, et av flere advokatfirma som tilbyr tjenester til den kommersielle delen av kulturbransjen.

Istedet for å omtale statsstøtte som «arbeidsmarkedstiltak», kan man omtale den som rent produksjons- og markedsstimulerende alene, da markedet som kjent i Norge ikke er stort nok, sammenlignet med Hollywood, og produksjonskostnader til sammenligning er svært høye i Norge, for selv å operere på samme prisnivå via billettinntekter og privatinitiativ alene.

Slik er statsstøtten en kjærkommen faktor i filmbildet, også kjente norske Hollywood-produsenter drar fordel av den.

 

Litteratur: 

http://www.vg.no/rampelys/elden-og-tidligere-stjernemanager-skal-beskytte-kjendis-norge/a/10108058/

http://www.nfi.no/

http://www.aftenposten.no/kultur/Harald-Zwart-skal-lage-ny-film-om-krigshelten-Jan-Baalsrud-9426b.html

Reklamer
Kommentarer er skrudd av for Pinse-opprydning