Home

Sist var det teatervitenskapen, som ble nedlagt i Oslo, nå er det kun UiB som tilbyr denslags. NTNU er den i Norge som tilbyr dansevitenskap, de tilbyr også fim-sådan, men nå er altså filmvitenskapen ved Filmhøgskolen på Lillehammer truet, grunnet få søkere.

Som kommentator Hobbelstad i Dagbladet så fint påpeker, løst sitert, er målet ikke at det finnes mange -vitere, men noen.

Teori-fagene må eksistere, få søkere er ingen argumentasjon pro at fagene skal opphøre, tvert om.

Litteratur:

http://www.dagbladet.no/2016/05/06/kultur/meninger/kommentar/film/44131252/

Reklamer
Kommentarer er skrudd av for Kunstteorien igjen truet