Home

Kunst bevegel sen

Kunstbevegelsen tidsskrift, visningsarena og kuratering:

KUNSTBEVEGELSEN er en bevegelse som tar utgangspunkt i nettopp kunsten.

Kunstbevegelsen tidsskrift publiseres stadig.

Biennalen finner sted som ordet tilsier annethvert år.

Monica Emilie Herstad vil lede et kuratorteam.

TBC

Litteratur: 

http://www.musikk-kultur.no/nyesider/artikkel_1.asp?id=850

View original post

Advertisements
Comments Off on Kunstbevegelsen, nå også som biennale og kurator