Home

Kunst bevegel sen

«Det er som kropp vi finnes i verden. (…) når vi stenger for impulsforbindelser i kroppen, så skiller vi også ulike livsområder ad, og opplever oss selv og verden som fragmenterte. (…) Sånn kan vi leve med et hode som ikke kjenner hva hjertet vil, og som heller ikke er klar over seksualiteten. Og et hjerte som er helt alene.»
– Hanne Ørstavik, ute med ny bok, «Det finnes en stor åpen plass i Bordeaux», her fra hennes artikkel i Minerva nylig
 
Referanser: 
http://www.minervanett.no/begjaer/
http://klassekampen.no/61970/article/item/null/gransker-begjaret

View original post

Advertisements
Comments Off on Kinestetiske vendinger