Home

00092589_87a5cck10af5bce576km6084

Regional-filosofi

 

En felles nordisk kultur?

Professor Gunnar Wetterberg sier til BT at han vil tilbake til en større regional-tankegang, eksempelvis illustrert ved den tidligere Kalmar-unionen.

Som nå ved å samle Norden til et rike, under da givetvis en nedarvet makthavende som kongelig, eller mer frittstående president?

Skulle da de nordiske landene la den øverste posisjonen gå på rundgang, som i et mini-EU?

 

Nordisk ministerråd

Wetterberg sitter i en gruppe i Nordisk ministerråd som skal diskutere bedre nordisk samarbeid, han mener fremtidens nordiske hovedstad er mer av virtuell art, med ulike funksjoner knyttet til ulike storbyer, som i Tyskland.

«Siden Wetterberg ga ut boken «Forbundsstaten Norden» i 2010 har han gjentatte ganger hevdet at Norden bør bli en forbundsstat. I januar startet han en lang debatt i den svenske avisen Dagens Nyheter under tittelen «Nordisk forbundsstat kan møte fremtidens kriser».

 

Nordiske strukturer

Denne kvelden har han tatt oss med på en historisk reise før han ender i økonomien.

– Samlet er Norden med sine 25 millioner mennesker verdens 10.- 12. største økonomi – før Russland og India, påpeker han, og legger til at timingen er god.

Stormaktene har trukket seg tilbake, britene truer med å trekke seg ut av EU, men ikke minst: Storebror Sverige er svekket. Nordmennene er rikere, danskene dyktigere og finnene bedre på forskning.», sier han i intervju med BT.

 

Litteratur:

http://www.bt.no/nyheter/Mannen-som-vil-samle-Norden-3581846.html

Foto: PICA. Symbolsk sett, danske Dronning Margrete som styrte Kalmar-unionen i sin tid til 1412, regnes historisk sett av Wetterberg for å være en av regionen Nordens beste regenter, under tittelen «fullmektig frue og husbond og hele Danmarks rikes formynder».  Kjolen på bildet tilhørte henne.

Advertisements