Home

Norsk rettsavgjørelse mottar super-pris fra Columbia University

 

Devaluerte prinsipper

«I sak etter sak i hele den demokratiske verden ser vi jo at personvern og ytringsfrihet må vike.

(…)

Når denne rettsavgjørelsen i en nokså perifer sak i et like perifert land vekker internasjonal oppsikt, er det nettopp fordi den er så verdibasert.

For hvor mange av vårt samfunns liberale verdier skal vi ofre på terrorfryktens alter?»

  • Harald Stanghelle, Aftenposten

 

Filmskaper Rolfsens sak vekker oppsikt verden over, nå belønnes rettsbehandlingen av den, norsk Høyesterett mottar gjev og prestisjetung utmerkelse.

Det betyr at norsk rettsvesen per se er under lupen, og påkaller seg internasjonale interesser.

 

Litteratur:

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Hoyesteretts-avgjorelse-i-Rolfsen-saken-er-karet-til-verdens-beste-dom-Det-er-det-gode-grunner-til–Harald-Stanghelle-8404509.html

Reklamer
Kommentarer er skrudd av for Verdibasert rettsavgjørelse for filmskaper mottar prestisjepris