Home

«Felicia Forsvann»-saken fortsatt aktuell?

– Har man ikke egentlig tapt hvis man ligger i krig med sitt eget barn, spurte 5-barns faren Fredrik Skavlan meget klokt i 2013.

Boken er aktuell for lesere med interesse av rettssaker i forbindelse med arve-oppgjør og privatrettslig strid, men hvorfor tilkommer et slikt traume på noen måte offentlighetens interesse?

«Det går an å leve med en stille sorg ganske lenge. Men til slutt vil den smelte. Og åpne munnen.» (…) «Jeg var 23 år da jeg forsto intellektuelt hvordan barndommen min hadde vært. Vi søsknene kunne snakke om at vi var redde, at det var noe, men vi satte aldri ord på hvorfor. Ikke da og ikke nå. Kanskje det er en måte å beskytte seg på. Kanskje dette ikke er noe man snakker om i en familie.», sitat hentet fra boken Felicia.Forsvann.

 

Familiært traume

Er det legitimt å presentere et dypt familiært traume som offentlig underholdning i statskanalen i beste sendetid, er media blitt en konfliktløser, overtar media for det privat-rettslige apparatet?

Bør media forebygge at tragedien som utspiller seg presenteres flombelyst i beste sendetid?

Hvem tjener på det, når foreldrene som her så opplagt taper? Media?

Publikum reagerer.

 

Gladiator-TV på det offentliges regning?

Slett ikke alle var like bekvemme med at siste runde i den betente familie-feiden ble sendt som fredagsunderholdning. På sosiale medier reagerte mange på programmet.

«Skavlan har rett. I krig med dine barn har du allerede tapt. Men den slags har intet på TV å gjøre. Og moren gjør det hele verre og verre.», skriver tidligere justisminister og forfatter Anne Holt på Twitter.

Aftenpostens TV-kommentator Vidar Kvalshaug likte heller ikke det han så: «Har nå sett Wahlgren hos Skavlan. De slapp til alt som researcheren i TV pleier luke bort før sending. Triste greier, men sikkert ?bra TV’», skrev han på Twitter.

Forfatter Jon Michelet reagerer også: – Det ble en tøff situasjon å få i fanget for alle som var der, sier Michelet og fortsetter:

– Jeg var gjest, og det eneste jeg kunne gjøre, var å forholde meg rolig, sier Michelet til Dagbladet.

Han synes situasjonen mellom Anna Wahlgren og datteren Felicia Feldt er helt forferdelig.

Det jeg tenker er: Fins det ingen mulighet til forsoning mellom mor og datter, sier Michelet som synes det var vondt og vanskelig å være vitne til konflikten.

– Her er en mor som forsvarer seg med nebb og klør mot sin datters anklager. Det er en forferdelig bitter strid.

Saken kunne i stedet enkelt vært løst i et privat-rettslig forum, i ryddige former.

Situasjonen slik den nå er bærer preg av uverdighet, for en ellers anerkjent familie.

Det er snakk om et alvorlig overgrep, uten at «den voksne» part, tar situasjonens alvor til betraktning.

 

Underholdende

Et langvarig, tydelig privatrettslig forhold av denne karakter, er ikke et anliggende for offentligheten, finansiert av skattebetalerne på denne måten.

Til tross for at situasjonen er pinlig underholdende, fremstår den mest ressurssterke parten i dette tilfelle som representant for den overgripende/ forelder i saken, som taper.

Hvor går grensen mellom underholdning og privatrettslig strid, som i dette tilfellet?

Saken vil med tiden renne ut i sand, etter dette.

 

978x

 

Litteratur:

http://www.dagbladet.no/2012/01/13/magasinet/litteratur/barn/anna_wahlgren/felicia_feldt/19779772/

http://www.dagbladet.no/2013/02/01/nyheter/tv_og_medier/skavlan/25554518/

 

Advertisements
Comments Off on Felicia.Forsvann, privatrettslig strid i beste sendetid