Home

Kulturhus må betale forsinket EØS-avgift over hele Norge – blir de bøtelagt?

Bøtene ble sendt ut like før påske – blir de ettergitt?

(…) «kommunene som byggherrer gjennom hele byggeprosessen hatt dialog med Skatteetaten om hvordan regelverket skulle forstås. Overraskelsen var derfor stor da momskravet kom – ferdig påført KID-nummer og med en måneds betalingsfrist.

(…)

Et slikt krav har ingen rimelighet og må frafalles.» – Sitat, Stavanger og Kristiansand kommune, i Dagbladet

Kulturhus over hele landet kjemper forgjeves?

 

Mulig straffbare forhold

Kjente Kulturhusene til regelverket, gav de blaffen, bare håpet de på det beste, eller er de regelrett uskyldige, er det en systemisk svikt å anspore?

Momskravet som kom denne uken forståes som en overraskelse for de det gjelder.

Normalt må ledelsen gå av ved så store feil, saken er, hvem tok feil i den saken?

Som innlegget fra de indignerte signaliserer: (…) [Saken] «kan løses ved at Skattedirektoratet frafaller krav som gjelder fram til i dag. Det har de mulighet til, for loven åpner opp for at Skatteetaten «kan» kreve tilbakebetaling, men den sier ikke at de «må»», det er et fortolkningsspørsmål.

 

Litteratur:

http://www.dagbladet.no/2016/03/18/kultur/debatt/meninger/kronikk/moms/43553777/

 

 

 

 

Reklamer
Kommentarer er skrudd av for Fortvilelse over hele kulturhusnorge