Home

Kunst bevegel sen

Cyborgs overtar den kommersielle musikkbransjen?

Deler av easy listening musikkbransjen står i fare for å utraderes av roboter om ikke lenge, i følge World Economic Forum.

Spørsmål som melder seg er om roboter også vil kunne fagforene seg, og kanskje også bli leder for en?

Kan roboter søke statlig støtte, eller er de selvgående? Bankansatte og økonomi-relaterte er en annen utsatt gruppe, betyr dette at kunst-fond og -byråkrati også vil forsvinne?

Festivaler kan legges ned, er en av konsekvensene. Vil roboter også overta som konsert-publikum, og inntil videre festivalstab og revisorer?

Spørsmålene er mange.

Vil menneskeheten til sist fortone seg som en slags underground, i et eget regime under et robotisert samfunn?

Nå er jo deler av musikkscenen allerede halv-automatisert, men robotiseringen nå også av det kommersielle musikk-uttrykket står altså like om hjørnet, i følge WEFORUM.

Det pekuliære er at roboter etter at prototypen er realisert, langt på vei, i…

View original post 43 more words

Advertisements
Comments Off on Pop overtas av roboter