Home

Kulturrådet pålagt å flytte fra Grünerløkken

Oppsigelse av leien av fete kontorlokaler i Oslos dyreste strøk, vil selvsagt kunne frigjøre produksjonsmidler til kunstnere og slik komme kunstnere over hele landet til gode.

 

Mobile kontor?

Mange av saksbehandlerne har uansett tilgang til hjemmekontor, og har allerede opprinnelig tilhørighet fra Kautokeino til Trondheim og Kristiansand, Røros. Bergen er også en opplagt kandidat, slik kan en administrasjonsenhet i Oslo kan være av det mer symbolske slaget.

 

Desentralisering av kunnskap

Nå spørs det helt konkret hvor de nye rådsavdelingene skal ligge, i nord, sør eller vest, ettersom rådet er pålagt å komme med forslag snarest, til flytting.

Kommer de ikke selv opp med forslag, vil det kunne pekes ut for dem i løpet av våren.

 

Stavanger-regionen svært ivrig

Stavanger-regionen er ivrig kan det se ut til, i følge Stavanger-avisen Aftenbladet i sin henvendelse til rådsadministrasjonen nylig:

«Nå er det blitt mars, og Aftenbladet lurer altså på kva oppgåver Kulturrådet ser for seg å desentralisera til andre delar av landet og kor i landet dei ser for seg å leggja dei ulike oppgåvene. I oktober sa Mohr at problemstillinga har vore oppe mange gonger før, men avviste at manglande desentralisering har noko med manglande interesse frå Kulturrådet sjølv til å flytta delar av drifta ut frå Grünerløkka.

– Me er positive og vil gjera dette mest mulig konstruktivt, sa [stedfortredende direktør] Mohr i oktober.»

Nå i mars svarer Mohr følgende:
(…) «Vi jobber nå blant annet med kartlegging av hvilke fagmiljøer utenfor Oslo det kan vera aktuelt å lokalisere oppgaver til, med vekt på kunst- og kulturfeltets behov,» skriv Mohr, som orienterte om oppdraget dei har fått, på Kulturrådets rådsmøte i forrige veke. Men, altså, utan å kunna levera nokon konkrete svar.»

Stavanger får visst årskonferensen 2016, i alle fall.

 

Øvrige Norge

Det betyr at det altså enda er tid for aktuelle avdelingskandidater å kaste seg rundt, for å komme med forslag snarest.

 

Litteratur:

http://www.aftenbladet.no/kultur/Treg-flytteavklaring-i-Kulturradet-3881602.html

Reklamer
Kommentarer er skrudd av for Norsk kulturråd til Stavanger?