Home

Fortsatt jubileum

Da Monica Emilie Herstad som en av de første ble invitert til å introdusere dans på Vitenskapsakademiet, med sin forestilling der i de indre gemakker, var man uvitende om at det først 10 -15 år senere på nytt skulle danses der ved et privat kulturråds-jubileum i 2015.

De fleste brukerne av Kulturrådet registrerte knapt det tidsmessig markante jubileet, som det ville vært naturlig å feire for de mange som har vært en del av brukergruppen siden 60-tallet, dets opprinnelse var i 1965.

Men i selve jubileumsåret 2015 foregikk det altså kun en enkelt samling, som knapt huset tidligere kultur-rådsledere og -statsråder, uten at brukerne var viderverdig representert.

Hvordan kan det ha seg?

Vil det foregå åpne kulturrådsfeiringer i løpet av 2016, som en naturlig fortsettelse, eller skal det forbigås i stillhet – har rådet kanskje intet storartet å feire, og behøver ikke fokus?

Utover en lukket seanse for foregående sjefer, ble det kun markert i Harstad, ved en årskonferense der, uakseptabelt.

Rådet kan ha fjernet seg såpass fra brukersegmentet, at de har mistet kontrollen.

Kunstbevegelsen ønsker det nylige lederskiftet velkommen.

 

 

 

Advertisements