Home

Fritt Ord, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Journalistlag og Norsk kritikerlag, har dannet et samlet initiativ som også Norsk forfatterforening gir sin tilslutning til: en felles allianse etableres, som søker å fokusere på frilanserens behov og rettigheter.

::::::::
 
Frilanskonferensen fant sted på Fritt Ords adresse i Parkveien i dag.
Her fremkom det blant annet, at da gjennomsnittsinntekten i 1990 for den jevne nordmann var kr. 180 000 per år, er den ca. kr. 480 000 nå. Ut fra 90-talls målingen ble artikler anbefalt å koste stykkpris kr. 4200 den gang.
Faktum er at det i dag, 24 år senere er vanlig praksis å betale kun kr. 3000 for en artikkel/ kritikk, i mange redaksjoner, da mot faktura, som frilanser, ikke som arbeidstaker. Likefullt viser det seg at 80 -100% av skriftmaterialet i et tidsskrift kan være produsert av frilansere, hvilket indikerer at det bevisst strategisk er lukrativt for arbeidsgiversiden å nettopp administrere frilansere fremfor faste ansettelser.
En utvikling som kun bidrar til å øke tilstrømningen til feltet som kan kalles den nye samfunnsklassen prekariatet; de evig lønnsløst hardt arbeidende, vel utdannede, forøvrig en økende tendens i det vestlige arbeidsmarkedet.
 
Frilansinitiativet
Dette forteller noe om hvorfor det er viktig for ulike frilans-skribenter å samle seg, i en felles front, for å unngå dreiningen mot et prekariat, tilsvarende sosial dumping. Målt opp mot 1990-talls normen, burde veiledende pris for dybdeartikler i dag gjennomsnittlig kunne ligge på ca. kr. 11 500.
Kritikerlaget har nå denne uke fastsatt veiledende satser for artikler, tilsvarende et 1990-talls-nivå, kr. 4200 per artikkel/ kritikk, m.a.o. i realiteten en økning fra det som i praksis er vanlig i dagens fagfelt, med kr. 1200.
I den fremragende journalistens verden er det vanlig å kunne regne kr 5000 for en arbeidsdag, for rundt regnet 150 arbeidsdager i året, hvilket er til å leve av.
– Det er sjeldent – og viktig, å se den intellektuelle klassen organisere seg som her, dette skal jeg ta med meg hjem til Sverige, sier kulturredaktør Åsa Linderborg i Aftonbladet, og en av hovedinnlederne, til forsamlingen.
 
Det norske språk
Det er nå på sin plass at norske redaksjonener ser sine oppgaver i et bredere samfunnstjenlig perspektiv.
Ikke minst er en nyansert ivaretakelse og utvikling innen det norsk-språkanliggende, et vesentlig argument pro hensynstaken til nettopp norskspråklige frilans-skribenters lønnskrav, som et av redaksjonens utvidede hoved-ansvarsområder, i en ellers globalisert nettverden.
 
210px-Fritt_ord_01
Foto: Fritt Ord
 
Litteratur:
Om initiativet: http://www.klassekampen.no/article/20131126/ARTICLE/131129971
Prekariatets fremvekst: http://www.trolltekst.no/blogs/blogg/14744609-prekariatet-den-nye-samfunnsklassen
Grunnlønn som mottiltak: https://kunstbevegelsen.wordpress.com/2014/11/28/grunnlonn-til-alle-voksne/
Frilansinitiativets årskonferense: http://www.kritikerlaget.no/nor/pages/978-frilansinitiativet_inviterer_til_frilanskonferansen
http://www.manifesttidsskrift.no/midlertidig-ansatte-er-en-tikkende-klassebombe/
 
(Med forbehold om at statistiske data er korrekt gjengitt)
Reklamer
Kommentarer er skrudd av for Ny frilansallianse etablert