Estetikk og kvalitet i scenekunst

An inter-aesthetic dimension

The international NOBA meeting took place in Oslo recently, see video attached, from 25.43 minutes into the video produces an interesting debate.
 
Where from the section 39.10 minutes it is suggested that there exists a universal inter-aesthetic dimension, independent of or more than, a typical national identity marker, also within the current Norwegian contemporary dance, in conjunction with other parts of the world.
 
A contemporary aesthetic that is especially suited to arise in a post-internet and globalization segment.
 
Literature:
https://herstay.wordpress.com/2016/04/27/noba-presence/
(The video section point 25.43 and 39.10, Monica Herstad)
http://nobadance.org/

////////

 

En inter-estetisk dimensjon

Det internasjonale NOBA-møtet fant sted i Oslo nylig, se video vedlagt, fra 25.43 minutter ut i videoen oppstår det en interessant debatt.
 
Hvor det  videre på punkt 39.10 hevdes at det eksisterer en universell inter-estetisk dimensjon, uavhengig av eller mer enn, en typisk nasjonal identitets-markør, også innen dagens norske samtidsdans, sett i sammenheng med  andre deler av verden.
 
En samtidsestetikk som er spesielt egnet til å oppstå i et post internett og globaliseringens segment.
 
Litteratur: 
Video som arkivert v/ ScenekunstbrukeT
https://herstay.wordpress.com/2016/04/27/noba-presence/
(På video punkt 25.43 og 39.10, Monica Herstad)
http://nobadance.org/
Reklamer

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: