Home

Den bergenske buen

 
Rundebord 
Et steinkast unna Galleri SE, Kalfaret, hvor man like i nærheten på Seiersbjerget var vitne til en skjønn liten xylofon-konsert her forleden, ligger Grieghallen, hvor perkusjonister ønsket velkommen til fakler og rød løper ved Kulturrådets gallamiddag under Kulturrådets årskonferense 2013, som fant sted i mer rurale havnestrøk, på Verftet/ USF.
Kulturminister Thorild Widwey ønsket velkommen i svart, silkesateng, og bare ermer.
Kulturrådets leder Anne Aasheim for anledningen i blått, forsikret vertsbyen, bergenserne, om at støtten fremover ville komme også dem tilgode.
Widwey fremholdt Bergens kulturliv som et kroneksempel på hvordan kulturlivet kan ledes.
Lovord falt som høstløv over forsamlingen, innhyllet i en glitrende belysning, ved runde bord, for slik å konnekte og danne nye nettverk over kulturelle og geografiske terskler.
Til tre retter fra Terminus catering, ble mange mer enn mett på mektig kjøtt og tradisjonelle, norske grønnsaker.
 
Kunstneraksjonen
Blant delegater fra ulike fraksjoner i kunstfagfeltet ble det mumlet at man nok burde «bli venn med» som det heter seg overført fra sjargongen i sosiale medier, kultur-representanter i den nye regjeringen. 
Kunstneraksjonen delte i løpet av dagen og festmiddagen ut pins, som markerer engasjement for re-etableringen av etablerte og senior-kunstneres statlige kunstnerstipend. 
De høytidelige omgivelsene og middagen er et nytt initiativ for å tilføre årskonferensen et preg av tyngde og formalitet, goder som tidligere oftest kun har vært forbeholdt tilbudt ledelse og stab.
 
Falsk demokrati
Sosiale medier representerer i verste fall et falsk demokrati, ble det nevnt i løpet av en tidlig morgenforelesning, et nyttig innspill i verdensveven mot alle kamikazeutviklerne.
 
Stram struktur
Konferensen ble utformet i et prosjektleder Corinne Lyches organisatorisk effektivt, gjenkjennelig produsentgrep, hvor deltakerne kunne velge mellom ulike fag-seminar og diskusjonsforum med et omfattende innhold preget av hovedtema som medborgerskap, demokrati og ytringsfrihet, spredd over de to dagene konferensen varte.
Tidligere har konferensen vært gjennomført over en. Det er et dilemma mht til tiden for deltakerne, som ofte er tilreisende. Konferensen kunne følges for nysgjerrige via sosiale medier, på vei til og fra konferensen, eller andre. Men stemningen, samtalene og konsensus i salen rundt innleggene gis kun ved ekte tilstedeværelse.
Blant annet ble 7 kunstnermanifest á 7 minutter hver presentert, hvor «den bergenske buen»; Vagn Lid innledet med en treffsikker kunstnerapell iscenesatt som monolog – og Espedal, som siden repliserte til det foregående flerkulturelt ladede innlegget av Hanna Kvam, hvor Espedal påpeker lakonisk at «i Bergen er det for mye kultur».
Espedal fremholdt på kornet etter Kvams nydelige fremføring om svart, som erstatning for ´n´, at hva motstykket til svart er – det må være ´bergenser´, per se. Glimrende.
 
Norsk-internasjonal 
For, hvorfor Bergen og deler av Norge ikke enda er «riktig internasjonal», er så enkelt som at mange – nok til å sjenere tilreisende anvender n-word i daglig-talen, som etter obamismens inntog i 2008 er et faux pas, så enkelt.
Videre påpeker Espedal, fritt sitert, hvor greit det er at kunstnere, les: forfattere, per definisjon ikke er politikere; «se anti-feministen Sigrid Undseth, en annen norsk forfatter er gift med en prinsesse, Solstad var maoist, Hamsun nazist», nei, det holder at boken, forfatterskapet er godt; det er krevende nok å skrive en god bok, la den inspirere i kraft av seg selv. Når det er sagt, den nye regjeringen gjør ham flau, avslutter han, og plasserer slik likefullt seg, men da formodentlig ikke dermed sitt kunstnerskap, der midt i den politiske randsone, til munter akklamasjon.
 
Avautorisering 
En felles hukommelse, objektivisering ved flere i styrelsen, flere redaktører av oppslagsverk, avsluttende innleder har en drøm om å jobbe raskere, målstreken skyves foran ham, skilpadden vinner ikke over haren mer, tidene endres, med det som mål å utvikle den raskeste og mektigste hukommelsen, kunstig eller ekte, den sterkeste hjernen, innen 2048 vil den være 10 000 ganger mer intelligent enn en vanlig menneskehjerne, mener han. Fritt sitert.
Dersom sosiale medier var et land, ville brukerne utgjøre innbyggerne i verdens tredje største rike.., alle med datamaskin, kort, og  kunnskap, relativt ressurssterke innbyggere.
Matriser utvikles over menneskenes tøtsj, sosiale nettverk og allianser, følelser, etc.
Resultatene av tøtsj-relativismen anvendes i hjerneforskningen. Hvert menneske en del av et større prosjekt, avautorisering av individ, gratis avlevering av individuelle spor og personlig kunnskap, i bytte mot et foreløpig fritt nett.
Menneskets intelligente interaksjoner og emofrekvenser måles og tilføyes.
Ofte skjer denne intelligensprestisjen i ubevisst tilstand, når man slapper av og er simpelt hen genial, en helt vanlig uværsdag, kommer tankene, de verdifulle hjerne-avstøpningene.
Gull verdt for ganske statiske ingeniører og web-utviklere, statistikere, den autonome kunsten i ubevisst dialog med styrende mekanismer med retning, gir viktig fremtidsinfo for hjerneforskningen, superhjernen er sammensatt, av flere som i en collage, ved å studere geniales hjerner, utvikles programmene.
Sitat ispedd en flyktig digresjon.
 
Levitasjon
Så reiste forsamlingen seg, holdt hender og leviterte.
Den moderne hjernen ble født, hun beveger seg stille ut av plenum.
Det første hun intuitivt gjør er å bryte med en ensporet kulturmenighet, 
og lever på flere plan lykkelig alle sine dager.
 
Epilog
Få dager senere ble det annonsert at budsjett-nullingen av kunstnerstipend for etablerte ble reversert, etter at deler av vårt bord bidro til å motivere ledelsen for NBK til å gå til nabobordet for en liten passiar med statssekretæren, som lydhør var der over to dager.
Flere reverserings-scenario ble belyst og drøftet den aftenen, mellom de som var tilstede, langt fra alle organisasjoner var representert. 
I det endelige budsjettet nå etter Bergen-konferensen er de borgerlige partiene blitt enige om at kuttet i Statens Kunstnerstipend på 15 millioner ikke blir gjennomført, melder NRK.
Like fullt engasjerer NBK´s leder Tørdal seg for fortsatt å fronte Kunstneraksjonen som finner sted tirsdag 19.11 foran Stortinget.
 
Litteratur: 
http://www.aftenposten.no/kultur/Pressestotten-blir-pa-samme-niva-som-i-dag-7374180.html
http://www.aftenposten.no/kultur/Bremser-regjeringens-kulturkutt-7374992.html
http://kulturradet.no/arskonferansen-2013/program
http://www.nrk.no/verden/–overvakingsindustri-utan-kontroll-1.11365438 
 
  2013-11-13 20.24.41 
Gallamiddag i Grieghallen for den frie kunsten, arkivene og museene
Reklamer
Kommentarer er skrudd av for Ustemt demokrati?