Home

Enighetskonsensusveldet

vs «Kunsten som en av de siste gjenværende autonome sfærer vi har»
Fritt sitert fra den politiske debatten på Kunstnernes Hus, i aften, 27.8.2013, i regi av NBK.
Sitatet er fra Rødts representant Andreas Johannesen Delsett (Feil forlag).
 
Kunsten som sådan
Videre, fra kunstnere i salen kom det innlegg tuftet på ideer som: «Kunstnere opplever at man er under angrep, ved at det man holder på med ikke ansees som kvalitet», etc.
 
Statsstøtten
Høyre påpeker at de har stemt for alle forslag om økning av kulturbudsjettet hittil, men at det er urovekkende om kunstnere utelukkende satser på statsstøtte for å overleve.
 
Rekrutteringen
AP presiserer at 6000 flere kunstnere er fagorgainsert i deres periode, som en følge av en økning i rekruttering til feltet, Kunstbevegelsen spør om finanser til arbeidsplasser er økt i tilsvarende grad.
 
Budsjettfontenen
Rødt parerer at de gjerne vil øke kulturbudsjettet til over 1% av statsbudsjettet, hvorfor stoppe på én? Med mer penger til felleskassen, vil man kunne dele ut mer til kunsten.
De grønne repliserer at de er åpne for å realisere sitt kulturprogram [høyst distriktsorientert], men at det er begrenset mht hva de kan gjøre for kunsten med evt. bare 1 mandat på tinget.
 
Gründertilværelse
Venstre fremhever sin gründerkapasitet og -respekt, og krever samme rettigheter for næringsdrivende som for arbeidstakere.
Det er tilsynelatende et flott forslag, med forbehold om at det ikke mot formodning er omvendt; at i stedet arbeidstakerne gis like elendige velferdsvilkår som frilans kunstnere. Begge grupperinger må kunne besørges på anstendig levelig nivå, dette må presiseres før valget. 
 
Næringsdrivende
Rødt parerer igjen med at kunstnere er noe annet enn næringsdrivende, til tross for at de heller ikke er ansatt, det må fremheves, det er feil å måle en kunstners suksess ut fra rene næringsprinsipper. Kunsten er autonom, og har verdi i seg selv.
 
Pensjon
Høyre advarer kunstnere mot å se seg selv som fremtidens minstepensjonister, man må ha et større ambisjonsnivå enn det. SV mener minstepensjonen slett ikke er så lav lenger, og at det er mulig å leve av den.
Arbeiderpartiet sier Kulturdepartementet nå er i dialog med Arbeidsministeren om sosiale velferdsordninger for kunstnerene. Det, er et alvorlig fremskritt, som berører.
Det vil kunne gi kunstnerne en fremtid, som gjør det sikrere å tørre å engasjere seg og investere i en kunstnerkarriere, i et høykostnadsland. Bravo.
 
Foreløpig konklusjon
Hva med å samle de kulturinteresserte politikere tilstede på Kunstnernes Hus her, i et felles parti kalt  «De kunstnerengasjertes parti», det er så gjevt å se politikere tilby sitt prakt-kunstpolitiske engasjement på denne måten, i forsøk på å vinne kunstnernes stemmer. Det er i seg selv en spennende dialog.
Foreløpig i valgdebatten, virker det klart, at det er de partiene med en holistisk omtanke for hele kunstnerens profesjonelle karriereliv, som også tilbyr tiltak og ser med et bevisst fokus på mellomfasene en kunstner opplever mellom oppdragene som profesjonell, som vinner kunstnerstemmene.
Artikkelen vil fortsette så snart den er klar.
 
Litteratur: 
http://underskog.no/kalender/96777_valgdebatt-om-kunst-og-kunstnerpolitikk/forestilling/155026
Se utdrag fra debatten her:
http://ateliernord.no/valgdebatt-om-kunst-og-kunstnerpolitikk-2/
 
::::::::
Reklamer
Kommentarer er skrudd av for Kunsten som autonom sfære