Home

En årvåken kroppsdiskurs: 

Forestillinger som tematiserer hvordan den offentlige diskurs bidrar til å forme den individuelle kropp.
Omdiskuterte uttrykk som ´thinspiration´, ´fatism´, eller hvorfor ikke bare ´relaxism´, diskuteres innen forestillingsverdenen, om konsumersamfunnets kroppslige konsekvens-(est)etikk, som da gir seg uttrykk i mang en variøs mutant, en politisert kropp er interessant, både fenomenologisk og rent estetisk.
 
Samfunnsbestemt kroppsdiskurs                                                              
Den kinesiske fri-teater-forestillingen Reading, som finner sted i München i juni 2013, tar utgangspunkt i den post-revolusjonære, sosialistisk kinesiske kropp. En must-see for viderekomne.
 
Munchner Kammerspiele
Reading er iscenesatt av den anerkjente, off-teater kinesiske Tian Gebing, nå som gjestespill under den spennende festivalen Münchner Kammerspiele.
 
Historikk
Tidligere har også BodyWord Festival i St. Petersburg, og andre festivaler, problematisert kropp i en tids-aktuell kontekst.
Mer fokus på individets preg, samfunnets effekt på kroppen; da kroppen lest som en tilstand, mer enn som et produktivitets-verktøy alene.
Spennende tanker om kropp kommer tilsyne, og viktige aspekter diskuteres, verden over.
Hva med kroppen lest i et post-finansistisk perspektiv?
Hvordan leses kroppen etter olje-formuenes hensvinnen i et samfunn?
 
Produktivitet som et gode eller fysisk overbruk
Det sier seg at man må høyne den individuelle produktiviteten i samfunnet, til gode for enkeltbedriftene, men at det samtidig kan gi seg samfunnsøkonomiske sideeffekter som økt anvendelse av velferd, ved individuell utbrenthet. Dette fremkom under SPEKTER-konferensen nylig. Vinningen vil da gå opp i spinningen.
Nød lærer naken kvinne og spinne, var et annet vel anvendt uttrykk på konferensen.
Hvilken kropps-standardisering vil man være vitne til i post-kapitalismens tid?
Det gjenstår å bivåne.
Å kunne diskutere muligheten for å lese en kropp gjennom et samfunns-perspektiv, eller omvendt å kunne avlese et samfunn ved en individuell kropp, er særdeles spennende, og rydder grunn for en endret livsanskuelse.
 
 
Litteratur: 
http://www.muenchner-kammerspiele.de/programm/peking-reading/
http://bodyword.spb.ru
Oppdatert 2016
Reading
Reklamer